Full 1
Adwokat Opole - Paweł Hiper
Zapraszam do współpracy
Full 1

Poznajmy się

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników świadczących usługi w takich dziedzinach prawa jak np. prawo karne, szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo pracy, a także prawo rodzinne. Świadczymy także usługi w zakresie stałej i kompleksowej obsługi prawnej firm, zapewniamy doradztwo
i udział w negocjacjach handlowych.
Naszym zadaniem jest zapewnienie Klientom rzetelnej
i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie, świadczonej profesjonalnie, skutecznie i szybko.

Zespół

Paweł Hiper

Adwokat założyciel
Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończył zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na liste adwokatów Izby Opolskiej.

Sebastian Hajdas

Radca Prawny
Odbył aplikacje przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu OP-1098

Karolina Wojczyszyn

Radca Prawny
Odbyła trzyletnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego z wynikiem pozytywnym w 2016 roku. Obsługuje jednostkę publiczną oraz posiada doświadczenie w szeroko rozumianym prawie cywilnym i rodzinnym. Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1332.

Paweł Musialski

Radca Prawny
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim w 2015 r. W latach 2017-2020 r. odbył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu OP-1561

Natalia Bździon

Aplikant
W 2018 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Opolskim, a od 2019 r. odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Podczas studiów i aplikacji odbywała szereg praktyk w wydziałach Sądów Rejonowych i Okręgowych oraz Prokuraturze.er

Oferowane usługi

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to zespół norm regulujących działalność administracyjną (tzn. administrację w sensie przedmiotowym). Ta definicja nie jest „pełna”, bowiem działalność administracyjną normuje również prawo cywilne, które prawem administracyjnym nie jest.

Prawo karne

Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Prawo cywilne

Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Jego art. 1 stanowi, że kodeks cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Prawo pracy

Adwokat Opole i Prawo pracy to gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Prawo gospodarcze

Dziś do prawidłowej obsługi prawnej przedsiębiorców nie wystarczy wyłącznie znajomość przepisów. Konieczne jest również praktyczne doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Połączenie tych dwóch cech znajdziecie Państwo w zespole naszej kancelarii.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Majątkowe prawa i obowiązki zmarłego z reguły przechodzą na inny podmiot. Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Opole Sebastian Hajdas i Paweł Hiper świadczy pomoc prawną z dziedziny szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jako dobry adwokat rodzinny zawsze mam na uwadze szczególną delikatność, a zarazem doniosłość tej materii. Problematyka ta obejmuje w szczególności sprawy:

Blog

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, czym jest i kto może złożyć wniosek o ogłoszenie takiej upadłości? – Adwokat Opole odpowie na to pytanie. Upadłość…

Obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę przestępstwa.

Adwokat Opole – Paweł Hiper, Sebastian Hajdas. Polski kodeks karny w razie popełnienia przestępstwa przewiduje orzeczenie na rzecz osoby pokrzywdzonej…

Adwokat Opole

Szanowni Państwo pomimo pandemii i zagrożenia zarażeniem koronawirusem nasza Kancelaria w Opolu pracuje dla Państwa. Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji w Opolu. Zachowując wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa służymy pomocą prawną w Opolu.

Zapraszamy w Opolu – Adwokat Opole.

Adwokat Opole

Twój skuteczny doradca prawny w Opolu.

Nasza kancelaria znajdująca się w centrum Opola to bardzo doświadczony zespół zajmujący się prawem spadkowym, prawem rodzinnym, prawem konsumenckim, prawem karnym lub wierzytelnościami oraz ich egzekucją. Wszystko te sprawy omówimy z Państwem w naszej kancelarii w Opolu.

Kancelaria adwokacka w Opolu oferuje również pomoc w założeniu firmy, sporządzenia pisma wymagającego znajomości przepisów prawa. Adwokat Paweł Hiper i Radca Prawny Sebastian Hajdas chętnie Państwu pomogą i posiadają do tego odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Zadzwoń

+48 662 022 477

Wyślij wiadomość

opole@adwokat-hiper.pl

Adres

Adwokat Paweł Hiper
45-061 Opole ul. Katowicka 79/5