Prawo karne

Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Prawo karne obejmuje zespół norm prawnych, które za pomocą kary – jako zasadniczego środka przymusu państwowego spośród przewidzianych w tych normach – chronią stosunki społeczne przed czynami społecznie szkodliwymi zwanymi przestępstwami.

Prawo karne dzieli przestępstwa na zbrodnie i występki. Zbrodnie to wszystkie te przestępstwa, które zagrożone są karą nie niższą niż 3 lata. Pozostałe są występkami. W polskim systemie prawa karnego wykroczenia znajdują się poza pojęciem „przestępstwo”.

Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są ustawy: Kodeks karnyKodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczy.

Z kolei najważniejszym aktem regulującym prawo karne skarbowe jest ustawa Kodeks karny skarbowy.


Można mówić też o prawie nieletnich . Kodeks ustala dolną granicę odpowiedzialności karnej na poziomie lat 17, ale pod pewnymi warunkami może się ona rozpoczynać już od 15 roku życia. Wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego może nastąpić bądź z powodu czynu karalnego bądź demoralizacji. O odpowiedzialności nieletniego można więc mówić w dość ograniczonym zakresie.

 Adwokat Opole – https://adwokat-hiper.pl

Zadzwoń

+48 662 022 477

Wyślij wiadomość

biuro@adwokat-hiper.pl

Adres

Adwokat Paweł Hiper
Opole ul. Zajączka 9/2